Pastoor Zweers met pensioen

eyeBegin februari 2022 werd een extra Parochieblad verspreid met de volgende inhoud:

ExtraParochiebladp2

ExtraParochiebladp3

Kerk