Begraafplaats

eyeDe parochie beschikt over een kleine begraafplaats (ca.250 graven), omringd door bomen. Er is ook een urnenmuur.

De contactgegevens van de beheerder vindt u op www.meerliede.nl.

 

Historie

In januari 1863 werd besloten tot de aanleg van een eigen kerkhof. Tot die tijd werden de overledenen begraven op de ‘Akker Gods’ bij de Stompe Toren.

In 1842 had de kerk een stuk land van 3 ha in legaat ontvangen van Elise Ruijgrok. Het land stond bekend onder de naam ‘het Kerkstuk’. Op een deel daarvan (30 ellen = ca.21m) werdt het kerkhof gerealiseerd. Een collecte langs de parochianen en een lening brachten het benodigde geld bij elkaar. De kosten konden laag blijven door de inzet van parochianen. In 3 maanden tijd was de klus geklaard.

Er moesten ook nog reglementen en tarieven bepaald worden en er moest een doodgraver aangesteld woerden. Op 11 mei 1863 was alles gereed en kwam de Vicaris-Generaal het kerkhof inleiden. Voor die tijd waren er echter al met toestemming een aantal overledenen begraven.

In 1992 is een urnen muur gerealiseerd, met de tekst "God zorgt ...".
In 2007 is er een tweede muur bijgebouwd. Op die tweede muur staat de tekst: "Heer herinner u de namen ...".

Het kerkhof is in 2013 met 2 rijen uitgebreid.

 

Genealogie links:

Grafstenen-project N-H

Online-Begraafplaatsen

Historische Werkgroep Spaarndam

Kerk