De Stoep

eyeDe Stoep. Dat is de naam van het gebouwtje dat tussen de kerk en de begraafplaats staat. Sinds 1998 is het een buurthuisje, waar u na elke kerkdienst koffie kunt drinken. Ook het koor maakt er gebruik van op de repetitiedagen, evenals de schoonmakers van het kerkgebouw en de ‘tuinmannen’ van de pastorietuin in hun rust moment.

De Stoep wordt gerund door ca. 20 vrijwilligers. Zij organiseren klaverjassen en jeu de boules. Daarnaast worden er onder andere bijeenkomsten gehouden. U kunt de ruimte ook huren voor een bijeenkomst. Het programma staat in het Parochieblad.
Meer informatie over De Stoep vindt u op stoep.dorpsvereniging.nl

 

Historie.

Oorspronkelijk was het gebouwtje een baarhuisje. Na 1874 is het zelfs een tijdje lijkenhuisje geweest als er bij het overlijden sprake was van een besmettelijke ziekte.

In 1966 is het vervallen gebouwtje door bewoners afgebroken en vervangen door het huidige gebouw. Het diende behalve als baarhuis ook als garage voor de pastoor, maar later ook als vergaderruimte en ontmoetingsplaats voor jongeren (1980). Het gebouw was echter donker en bedompt, zodat er steeds minder gebruik van werd gemaakt.

In 1996 had de Dorpsvereniging het initiatief genomen om het in onbruik geraakte Baarhuisje op te knappen en om te bouwen tot ontmoetingsplaats voor de bewoners. Daarvoor was bij de gemeente subsidie beschikbaar en in het dorp waren de werk-handjes aanwezig voor de uitvoering. Het kerkbestuur was ook enthousiast en stelde het gebouw beschikbaar. Verder waren er een aantal materiële giften zoals het meubilair, een koelkast, CV, servies, dakpannen, geluidsinstallatie etc.. In januari 1998 werd De Stoep in gebruik genomen.

De naam De Stoep verwijst naar een boek van voormalig pastoor Henk Laan.

Het kerkbestuur heeft zitting in de BeheersCommissie (bestuur) van De Stoep.

Kerk