PCI Haarlemmerliede (Parochiële Caritas Instelling)

eyeDe doelstelling van Caritas is om dienstbaar te zijn aan onze samenleving door aandacht te schenken aan concrete noden en behoeften van personen.

Caritas staat dus voor omzien naar elkaar, zorg voor je naaste, oog hebben voor de noden dichtbij en veraf. Met extra aandacht en zorgzaamheid voor mensen die het moeilijk hebben of vereenzamen.

Zie voor de activiteiten ook het informele Jaarverslag over 2020 (overgenomen uit Dorpspkrant 160 van maart 2021).

De oorsprong van de PCI ligt bij de vroegere Armenbesturen. Behoeftige mensen konden en moesten daarop een beroep doen voor voedsel, goederen of huisvesting.

Nog steeds is individuele ondersteuning een belangrijke taak van de huidige PCI. Dat kan door middel van een financiële bijdrage, meestal eenmalig, via een gift of noodzakelijke aanschaf van bv. een wasmachine.

De PCI beheert zorgvuldig het in het verleden opgebouwde vermogen. Maar geeft ook jaarlijks geld aan nader te bepalen specifieke goede doelen, binnen of buiten onze gemeenschap. Daarnaast ondersteunt zij ook de bezoekersgroep van de parochie, die zieken en alleenstaanden bezoekt. De afgelopen jaren heeft de PCI ook gratis Kerstlunches georganiseerd voor haar doelgroep binnen onze Dorpsgemeenschap.

In navolging van het samenwerkingsverband van de parochies in Meerliede is per 1 september 2017 ook een samenwerkingsverband met de PCI’s Spaarndam en Vijfhuizen gesloten (Halfweg kent geen PCI).

Het PCI-bestuur wordt formeel benoemd en is verantwoording aan het Bisdom Haarlem-Amsterdam.
Het bestuur van PCI Meerliede bestaat uit (2023):

  • Marjan Berman, voorzitter (Spaarndam)
  • Ton Overgaag, secretaris (Vijfhuizen)
  • Carine van Schie, penningmeester (Haarlemmerliede)

De PCI Haarlemmerliede heeft sinds 2012 een ANBI status, waardoor uw eventuele gift voor de belasting aftrekbaar kan zijn.
Giften t.n.v. Penningmeester PCI Haarlemmerliede Rekeningnr: NL77RABO 0118391 534

De PCI werkgroep van Haarlemmerliede bestaat uit de volgende leden (2023):

  • Carine van Schie
  • Mieke Houtkamp
  • Marion Kortekaas
  • Bella Willard

Kerk 

 

 

 

 

PCI Kerstlunch