Kerkgebouw en Orgel

eyeGemeentelijk monument, Waterstaat stijl.

Op deze plaats stond vóór 1837 een houten schuur die dienst deed als schuilkerk. Na de Franse Revolutie (hier 1795) mocht de eredienst weer openlijk gehouden worden en werd er door de parochianen geld ingezameld voor een kerk. Die werd in 1837 gebouwd.
In 1863 kwam er ook een eigen kerkhof. Voordien werd er op de "Acker Gods'. bij de Stompe Toren begraven.
In 1864 werd de kerk aan de voorkant verlengd en voorzien van een torentje. Ook werden toen bij de entree de 2 nissen met de heiligenbeelden aangebracht.
In 1875 kwam de nieuwe pastorie gereed. Zie aldaar.
In 1883 werd het priesterkoor toegevoegd. De inrichting en en ramen zijn grotendeels geschonken door de parochianen.

In 1890 kwam er een nieuw orgel, dat er nu nog steeds staat. Het is in 1956 gerestaureerd en uitgebreid. In 1983 zijn er nog 3 pedaalregisters toegevoegd.
In 2008 is de orgelkast geschilderd.
In 2012 is het orgel inwendig gerestaureerd. Hier ging een grote geld-inzamelactie aan vooraf *. Zie ook het boekje "Ypma-orgel".

In de oorlog zijn de toren en de klok door de Duitsers verwijderd en werd daar een mitrailleursnest geplaatst. De toren is in 1954 teruggeplaatst en werd er een nieuwe klok geplaatst, geschonken door de LTB.
in 1974 is de indeling van de banken in de kerk gewijzigd. Er waren twee paden, rechts en links. Probleem was b.v. dat een lijkkist niet door de smalle paden naar voren gebracht kon worden en dus achterin moest blijven staan. Er werden nieuwe banken geplaatst en er kwam een (1) breder pad in het midden.

Meer in de boeken "Erfgoed tussen hoofdsteden", "Katholiek zijn tussen Haarlem en Amsterdam" en "Het land rond de Stompe Toren".

____________

* De restauratie van her kerkorgel is mede mogelijk gemaakt door een donatie uit het Spaarndamfonds.

Kerk 

 

 

foto: RobMeijer ART