Pastorie en Tuin

eyeGemeentelijk monument, Neo classicistische stijl.

De pastorie is gebouw in 1875 als vervanging van de oude pastorie die 'op' was. De benodigde gelden werden moeizaam bij elkaar geschraapt.

Vroeger hadden de ramen luiken. Later (onbekend wanneer) zijn de luiken verwijderd en is de raamindeling veranderd. Ook de dakkapel is aangepast.

Ook de tuin is een gemeentelijk monument, om dat hij samen met de kerk en de pastorie een beeldbepalende eenheid vormt.

Meer in de boeken "Erfgoed tussen hoofdsteden", "Katholiek zijn tussen Haarlem en Amsterdam" en "Het land rond de Stompe Toren".

De pastorie is nog steeds in gebruik; broeder Bernard Zweers woont er nu. Streven is om in de toekomst in de pastorie een contemplatief-spiritueel centrum te vestigen. Zie meer daar over op www.broedersvanhetstilleleven.nl

Kerk 

 

 

 

 

 

foto: Nel Breed