Organisatie

eyeAlles alleen doen lukt niet. We maken deel uit van een gemeenschap en vele leden van die gemeenschap dragen met ons hun steentje bij aan onze (kerk-)gemeenschap.

Via deze pagina vindt u meer informatie over:

De contactgegevens van ons kerkbestuur en de andere deelnemende kerken vind u op www.meerliede.nl

Kerk 

Broeders van het Stille Leven

chatboxesMidden in de Randstad ligt dit kerkje met een pastorie: Haarlemmerliede. Broeder Bernard -pastoor aldaar- bidt dagelijks de monastieke getijden. Regelmatig komen anderen meebidden. Geschoold in het traditionele monnikendom, nodigt broeder Bernard devote en moderne mensen uit het gebed en de stilte te komen delen.

Streven is ook om in de pastorie een contemplatief-spiritueel centrum te vestigen.

Meer informatie: www.broedersvanhetstilleleven.nl

De Stoep

emailDe Stoep staat naast de kerk en is het buurtonderkomen van Haarlemmerliede dorp. Na de kerkdienst kunt u hier koffie drinken.

De organisatie valt niet onder het kerkbestuur, maar het kerkbestuur participeert wel mee door het beschikbaar stellen van het gebouw.

Meer informatie.